Faydalı Bilgiler
1422 ile 1429 arası Hicri Takvimin, Miladi Takvim Dönüşümü
Kaynak : https://www.diyanet.gov.tr/    |      23 Mart 2019 Cumartesi , 20:03

​​H İ C R İ

YIL

M İ L A D İ

YIL

G Ü N L E R

01 MUHARREM

1422

26 MART

2001

PAZARTESİ

01 SAFER

1422

25 NİSAN

2001

ÇARŞAMBA

01 REBİÜLEVVEL

1422

24 MAYIS

2001

PERŞEMBE

01 REBİÜLAHİR

1422

23 HAZİRAN

2001

CUMARTESİ

01 CEMAZİYELEVVEL

1422

22 TEMMUZ

2001

PAZAR

01 CEMAZİYELAHİR

1422

20 AĞUSTOS

2001

PAZARTESİ

01 RECEP

1422

18 EYLÜL

2001

SALI

01 ŞABAN

1422

18 EKİM

2001

PERŞEMBE

01 RAMAZAN

1422

16 KASIM

2001

CUMA

01 ŞEVVAL

1422

16 ARALIK

2001

PAZAR

01 ZİLKADE

1422

15 OCAK

2002

SALI

01 ZİLHİCCE

1422

13 ŞUBAT

2002

ÇARŞAMBA

 

01 MUHARREM

1423

15 MART

2002

CUMA

01 SAFER

1423

14 NİSAN

2002

PAZAR

01 REBİÜLEVVEL

1423

14 MAYIS

2002

SALI

01 REBİÜLAHİR

1423

12 HAZİRAN

2002

ÇARŞAMBA

01 CEMAZİYELEVVEL

1423

12 TEMMUZ

2002

CUMA

01 CEMAZİYELAHİR

1423

10 AĞUSTOS

2002

CUMARTESİ

01 RECEP

1423

08 EYLÜL

2002

PAZAR

01 ŞABAN

1423

07 EKİM

2002

PAZARTESİ

01 RAMAZAN

1423

06 KASIM

2002

ÇARŞAMBA

01 ŞEVVAL

1423

05 ARALIK

2002

PERŞEMBE

01 ZİLKADE

1423

04 OCAK

2003

CUMARTESİ

01 ZİLHİCCE

1423

02 ŞUBAT

2003

PAZAR

 

01 MUHARREM

1424

04 MART

2003

SALI

01 SAFER

1424

03 NİSAN

2003

PERŞEMBE

01 REBİÜLEVVEL

1424

03 MAYIS

2003

CUMARTESİ

01 REBİÜLAHİR

1424

01 HAZİRAN

2003

PAZAR

01 CEMAZİYELEVVEL

1424

01 TEMMUZ

2003

SALI

01 CEMAZİYELAHİR

1424

30 TEMMUZ

2003

ÇARŞAMBA

01 RECEP

1424

29 AĞUSTOS

2003

CUMA

01 ŞABAN

1424

27 EYLÜL

2003

CUMARTESİ

01 RAMAZAN

1424

27 EKİM

2003

PAZARTESİ

01 ŞEVVAL

1424

25 KASIM

2003

SALI

01 ZİLKADE

1424

24 ARALIK

2003

ÇARŞAMBA

01 ZİLHİCCE

1424

23 OCAK

2004

CUMA

 

01 MUHARREM

1425

21 ŞUBAT

2004

CUMARTESİ

01 SAFER

1425

22 MART

2004

PAZARTESİ

01 REBİÜLEVVEL

1425

21 NİSAN

2004

ÇARŞAMBA

01 REBİÜLAHİR

1425

20 MAYIS

2004

PERŞEMBE

01 CEMAZİYELEVVEL

1425

19 HAZİRAN

2004

CUMARTESİ

01 CEMAZİYELAHİR

1425

19 TEMMUZ

2004

PAZARTESİ

01 RECEP

1425

17 AĞUSTOS

2004

SALI

01 SABAN

1425

16 EYLÜL

2004

PERŞEMBE

01 RAMAZAN

1425

15 EKİM

2004

CUMA

01 ŞEVVAL

1425

14 KASIM

2004

PAZAR

01 ZİLKADE

1425

13 ARALIK

2004

PAZARTESİ

01 ZİLHİCCE

1425

11 OCAK

2005

SALI

 

01 MUHARREM

1426

10 ŞUBAT

2005

PERŞEMBE

01 SAFER

1426

11 MART

2005

CUMA

01 REBİÜLEVVEL

1426

10 NİSAN

2005

PAZAR

01 REBİÜLAHİR

1426

09 MAYIS

2005

PAZARTESİ

01 CEMAZİYELEVVEL

1426

08 HAZİRAN

2005

ÇARŞAMBA

01 CEMAZİYELAHİR

1426

08 TEMMUZ

2005

CUMA

01 RECEP

1426

06 AĞUSTOS

2005

CUMARTESİ

01 ŞABAN

1426

05 EYLÜL

2005

PAZARTESİ

01 RAMAZAN

1426

05 EKİM

2005

ÇARŞAMBA

01 ŞEVVAL

1426

03 KASIM

2005

PERŞEMBE

01 ZİLKADE

1426

03 ARALIK

2005

CUMARTESİ

01 ZİLHİCCE

1426

01 OCAK

2006

PAZAR

 

01 MUHARREM

1427

31 OCAK

2006

SALI

01 SAFER

1427

01 MART

2006

ÇARŞAMBA

01 REBİÜLEVVEL

1427

30 MART

2006

PERŞEMBE

01 REBİÜLAHİR

1427

29 NİSAN

2006

CUMARTESİ

01 CEMAZİYELEVVEL

1427

28 MAYIS

2006

PAZAR

01 CEMAZİYELAHİR

1427

27 HAZİRAN

2006

SALI

01 RECEP

1427

26 TEMMUZ

2006

ÇARŞAMBA

01 ŞABAN

1427

25 AĞUSTOS

2006

CUMA

01 RAMAZAN

1427

24 EYLÜL

2006

PAZAR

01 ŞEVVAL

1427

23 EKİM

2006

PAZARTESİ

01 ZİLKADE

1427

22 KASIM

2006

ÇARŞAMBA

01 ZİLHİCCE

1427

22 ARALIK

2006

CUMA

 

01 MUHARREM

1428

20 OCAK

2007

CUMARTESİ

01 SAFER

1428

19 ŞUBAT

2007

PAZARTESİ

01 REBİÜLEVVEL

1428

20 MART

2007

SALI

01 REBİÜLAHİR

1428

18 NİSAN

2007

ÇARŞAMBA

01 CEMAZİYELEVVEL

1428

18 MAYIS

2007

CUMA

01 CEMAZİYELAHİR

1428

16 HAZİRAN

2007

CUMARTESİ

01 RECEP

1428

16 TEMMUZ

2007

PAZARTESİ

01 ŞABAN

1428

14 AĞUSTOS

2007

SALI

01 RAMAZAN

1428

13 EYLÜL

2007

PERŞEMBE

01 ŞEVVAL

1428

12 EKİM

2007

CUMA

01 ZİLKADE

1428

11 KASIM

2007

PAZAR

01 ZİLHİCCE

1428

11 ARALIK

2007

SALI

 

01 MUHARREM

1429

10 OCAK

2008

PERŞEMBE

01 SAFER

1429

08 ŞUBAT

2008

CUMA

01 REBİÜLEVVEL

1429

09 MART

2008

PAZAR

01 REBİÜLAHİR

1429

07 NİSAN

2008

PAZARTESİ

01 CEMAZİYELEVVEL

1429

06 MAYIS

2008

SALI

01 CEMAZİYELAHİR

1429

05 HAZİRAN

2008

PERŞEMBE

01 RECEP

1429

04 TEMMUZ

2008

CUMA

01 SABAN

1429

03 AĞUSTOS

2008

PAZAR

01 RAMAZAN

1429

01 EYLÜL

2008

PAZARTESİ

01 ŞEVVAL

1429

30 EYLÜL

2008

SALI

01 ZİLKADE

1429

30 EKİM

2008

PERŞEMBE

01 ZİLHİCCE

1429

29 KASIM

2008

CUMARTESİ

 

Kaynak : https://www.diyanet.gov.tr/

Yorumlar
Kod: ROGUN