B Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü
B Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü B düzeyi koruyucu kıyafet (İng. level B protective suit) bağdadi yapı (İng. “Bagdadi”, timber frame building) bağımsız bölüm (İng. condominium, individually owned residence in a multi-unit building) bağış yönetimi (İng. donation management) barınma (İng. sheltering) basın toplantısı (İng. press conference) başa çıkma yeteneği (İng. coping capability) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (İng. Prime Ministry Disaster And Emergency Management Centre) Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (İng. AFAD Presidency Disaster And Emergency Management Centre) baz istasyonu (İng. base station)
beklenen en büyük deprem (İng. maximum expected earthquake) beklenen en şiddetli deprem (İng. maximum expected earthquake intensity) bekletme havzası (İng. detention basin) bekletme merkezi (İng. holding centre) belediye (İng. municipality) beton (İng. concrete) betonarme (İng. reinforced concrete) betonarme yapı (İng. reinforced concrete structure) bilgi sistemleri (İng. information systems) bilgi teknolojisi (İng. information technology)
bilgilendirme (İng. dissemination of information) bilinçlendirme (İng. awareness building) bilişim sistemleri (İng. information systems) Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (İng. Millennium Development Goals) bina alanı (İng. building area) bina göçmesi (İng. building collapse) bina yönetmeliği (İng. building code) bireysel görüşme (İng. individual interview) Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi (UNISDR) (İng. United Nations International Strategy For Disaster Reduction) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) (İng. United Nations Refugee Agency -UNHCR)
biyolojik çeşitlilik (İng. biological diversity) biyolojik savunma (İng. biological defence) biyolojik tehlike (İng. biological hazard) BMMYK tarafından tanınan mülteci (İng. refugee recognised by UNHCR) bodrum kat (İng. basement) bofor rüzgâr skalası (İng. beafort scale) boğulma (İng. strangulation/drowning) bomba imha (İng. bomb disposal) bomba tehdidi (İng. bomb threat) bombalı araç (İng. bomb-rigged vehicle)
bombalı mektup (İng. letter bomb) bombalı paket (İng. parcel bomb) böcek istilası (İng. insect invasion) bölgeleme (İng. zoning) bölgeleri haritası (İng. earthquake hazard zoning map) bölgesel afet (İng. regional disaster) bulaşıcı hastalık (İng. contagious disease) buzlanma (İng. icing) buzlanmanın giderilmesi (İng. deicing - anti-icing) bütünleşik afet yönetimi (İng. integrated disaster management)