E Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü
E Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü eğitmen eğitimi (İng. training of trainer) eklenti (İng. building appurtenance/built on) ekoloji (İng. ecology) ekolojik afet (İng. ecological disaster) ekolojik denge (İng. ecological balance) ekonomik kayıp (İng. economical loss) ekonomik zarar görebilirlik (İng. economic vulnerability) ekosistem (İng. ecosystem) elastik dalga (İng. elastic wave) elastik davranış (İng. elastic response)
elektronik haberleşme (İng. electronic communication) elektronik haberleşme alt yapısı (İng. electronic communication infrastructure) empati (İng. empathy) EMS-98 deprem şiddet cetveli (İng. European Macroseismic Intensity Scale) endüstriyel kayıp (İng. industrial loss) endüstriyel kaza (İng. industrial accident) enformasyon (İng. information) enkaz (İng. debris, building wreckage) enkaz dökme bölgesi (İng. debris disposal area) enkaz kaldırma (İng. debris removal)
enkaz yönetimi (İng. debris management) enkazın geri kazanılması (İng. recycling debris) entegre /bütünleşik kaynak planlaması (İng. integrated resource planning) epidemi (İng. epidemic) epidemiyoloji (İng. epidemiology) episantır (İng. epicenter) erken hasar tahmin sistemi (İng. early damage estimation system) erken uyarı (İng. early warning) erken uyarı sistemi (İng. early warning system) erozyon (İng. erosion)
eş sıcaklık eğrisi (İng. isothermal curve) eş yükselti eğrisi (İng. altitude contour) eşgüdüm (İng. coordination) etki analizi (İng. impact analysis) etkilenen nüfus (İng. affected population) etriye (İng. stirrup, transverse reinforcement) evini yapana yardım (EYY) (İng. self help housing) eylem planı (İng. action plan) ezilme sendromu (İng. crush sendrom)