G Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü
G Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü gayrisafi millî hâsıla (GSMH) (İng. gross national product) gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) (İng. gross domestic product) gayrisıhhi müessese (İng. non-healthy establishment) gaz detektörü (İng. gas detector) geçici barınma (İng. temporary housing) geçici hayvan barınağı (İng. temporary barn) geçici iskân (İng. temporary housing) geçici iyileştirme (İng. temporary recovery) geçici koruma (İng. temporary protection) gelgit (İng. tide)
gelişme (inkişaf) alanı (İng. growth area) gemi kazası (İng. ship wreck) genel hayata etkililik/etkisizlik (İng. affecting the life of general public) geoteknik (İng. geotechnique) geoteknik etüt (İng. geotechnical investigation) geri dönüş (İng. repatriation) geri gönderme merkezi (İng. administrative detention/return centre) geri göndermeme ilkesi (İng. non-refoulement) gıda güvenliği (İng. food security) göç (İng. migration)
göç yönetimi (İng. migration management) göçmen (Ing. migrant) göçük (İng. collapsed) gönderen ülke (İng. sending country) gönüllü (İng. volunteer) gönüllü geri dönüş (İng. voluntary repatriation) gönüllü katılım (İng. voluntary participation) gönüllülerin eğitimi (İng. training of volunteers) grizu (İng. firedamp) grizu patlaması (İng. firedamp explosion)
grup olarak mülteci statü belirleme (İng. determination of group refugee statute) güneş çarpması (İng. sunstroke) güneş radyasyonu (İng. solar radiation) güvenli bölge (İng. safe haven) güvenli menşeli ülke (İng. safe country of origin) güvenli üçüncü ülke (İng. safe third country) güvenli yerleşme (İng. safe settlement) güvenlik çemberi (İng. security line)