İ Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü
İ Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü ihtiyaç tespiti (İng. needs assessment) ikaz (uyarı) (İng. alert) ikaz ve alarm işareti (İng. alert and warning sign) ikincil afet (İng. secondary disaster) iklim (İng. climate) iklim değişikliğine uyum (İng. adaptation for climate change) iklim değişimi (İng. climate change) il afet ve acil durum yönetim merkezi (İng. provincial disaster and emergency management center) il ambulans servisi (İng. provincial ambulance service) il sağlık afet ve acil durum planı (İL-SAP) (İng. provincial disaster and emergency health plan)
ilk 72 saat (İng. first 72 hours/golden hours ) ilk yardım (İng. first aid) iltica (İng. seeking refuge) imar durumu (İng. zonning/development status) imar hakkı (İng. development right) imar hududu (İng. development boundary) imar kanunu (İng. development law) imar parseli (İng. development landparcel) imar planı (İng. development plan) imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt (İng. geological and geotechnical investigation for development plan)
imar planlaması (İng. development planning) imar yönetmeliği (İng. development regulation) insan kaynaklı afet (İng. man-made disaster) insancıl hukuk (İng. humanitarian law) insani yardım (İng. humanitarian aid) insani yardım lojistiği (İng. humanitarian logistics) insani yardım tedarik zinciri (İng. humanitarian supply chain) insansız hava aracı (İHA) (İng. drone / unmanned aerial vehicle) intihar saldırısı (İng. suicide attack) irtifak hakkı (İng. easement)
iskân belgesi (İng. occupation licence) iskân türü (İng. settlement type) istinat duvarı (İng. retaining wall) iş güvenliği uzmanı (İng. business safety expert) iş sürekliliği (İng. business continuity) iş sürekliliği planlaması (İng. business continuity planning) iş yeri (İng. business) iş yeri acil müdahale planı (İng. business emergency management plan) iş yeri sağlık ve güvenlik birimi (İng. business health and safety unit) itiraz hasar tespiti (İng. damage assessment following objection)
ivme kaydı (İng. accelerogram) iyileştirme (İng. recovery) izoseist (İng. isoseist)