K Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü
K Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü kabuk (İng. crust) kabul merkezi (İng. reception centre) kadastro (İng. cadastre) kadastro parseli (İng. cadastral parcel) kâgir yapı (İng. masonary building) kalıcı konut (İng. permanent housing) kalkınma planı (İng. development plan) kamp (İng. camp) kamulaştırma (İng. expropriation) kapalı havza (İng. closed basin)
kapasite (İng. capacity) kapasite analizi (İng. capacity analysis) kapasite geliştirme (İng. capacity development) kapasite oluşturma (İng. capacity building) kapsama alanı (İng. coverage area) kar (İng. snow) kar erimesi seli (İng. snowmelt flooding) kar tipisi (İng. snow storm) kar yükü (İng. snow load) karantina (İng. quarantine)
karkas (İng. building frame) karmaşık veya kompleks acil durum (İng. complex emergency) karot (İng. core sample) kasırga (İng. hurricane) kat mülkiyeti (İng. condominium ownership) katı atık (İng. solid waste) katı atık yönetimi (İng. solid waste management) kaya düşmesi (İng. rock fall) kaza (İng. accident) KBRN kirlenmesi (İng. CBRN contamination)
KBRN olayı (İng. chemical, biological, radiological and Nuclear /CBRN event) KBRN risk analizi (İng. CBRN risk analysis) KBRN riski (İng. CBRN risk) KBRN silahları (İng. CBRN weapons) KBRN tehdit ve tehlikesi (İng. CBRN threat and hazard) kendine yabancılaşma (İng. depersonalization) kent bilgi sistemi (İng. urban information system) kent konseyi (İng. city council) kentsel çöküntü bölgesi (İng. urban decline area) kentsel dönüşüm (İng. urban regeneration)
kentsel dönüşüm alanı (İng. urban regeneration area) kentsel dönüşüm ve gelişim alanı (İng. urban regerenation and development area) kentsel risk (İng. urban risk) kentsel risk analizi (İng. urban risk analysis) kentsel risk yönetimi (İng. urban risk management) kentsel yenileme (İng. urban renovation) kesin borçlandırma (İng. final indebtment) kesin hasar tespiti (İng. final damage assessment) kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemi (KGHS) (İng. uninterrupted and secure communication system) kırmızı alarm (İng. red alert warning)
kıtlık (İng. famine) kıyı bölgesi yönetimi (İng. coastal zone management) kıyı sürüklenmesi (İng. littoral drift) kızılötesi uydu görüntüsü (İng. infrared satellite imagery) kimyasal savaş ajanı (İng. chemical warfare agent) kimyasal silah (İng. chemical weapon) kimyasal tehlike (İng. chemical hazard) kirleten (İng. polluter) kirli balast (İng. polluted ballast) kişisel koruyucu ekipman (İng. personal protective equipment)
kitle imha silahı (KİS) (İng. weapon of mass destruction) kitlesel destek (İng. mass care) klimatolojik afet (İng. climatological disaster) komuta kontrol merkezi (İng. command control centre) kontaminasyon (İng. contamination) konum planı (İng. position plan) konum verisi (İng. position data) konut (İng. dwelling) konut rayiçleri değerlendirme komisyonu (İng. dwelling rate assessment commission) koordinasyon (İng. coordination)
korozyon (İng. corrosion) koruma alanı (İng. protection area) koruma setlerinin güçlendirilmesi (İng. strengthening of protection wall) korunma (İng. protection) korunma düzeyi (İng. protection level) kör nokta (İng. blind point) krater gölü (İng. crater lake) kripto (İng. crypto) kritik altyapı (İng. lifelines) kritik tesis (İng. critical facility)
kriz (İng. crisis) kriz yönetimi (İng. crisis management) kullanma hakkı (İng. right of use) kumanya (İng. ready meal, MRE = Meal, Ready-to-Eat (US Army)) kuraklık (İng. drought) kuraklık endeksi (İng. drought index) kurtarma (İng. rescue) kuş gribi tehdidi (İng. bird flu threat) kuvvetli yer hareketi gözlem ağı (İng. strong ground motion network) kültürel duyarlılık (İng. cultural sensitivity)
küresel ısınma (İng. global warming) küresel iklim değişimi (İng. global climate change) küresel konum belirleme sistemi (İng. GPS, global positioning system) kütle hareketleri (İng. mass movement) Kyoto Protokolü (İng. Kyoto Protocol)