M Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü
M Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü maden kazası (İng. mining accident) magnitüd (İng. magnitude) mahalle (İng. sub-district, neighborhood) mahalle afet gönüllüsü (İng. neighborhood disaster volunteer) mahallî hak sahipliği inceleme komisyon kararı (İng. decision of local comission for investigation of beneficiaries) mahallî hak sahipliği inceleme komisyonu (İng. local comission for investigation of beneficiaries) mahallî idare (İng. local administration) mahsur kalmak (İng. trapped) maksimum yer ivmesi (İng. maximum peak ground acceleration) mantar zehirlenmesi (İng. mushroom poisoning)
maruz kalma / maruziyet (İng. exposure) mekânsal veri (İng. spatial data) merkez üssü /üst merkez (İng. epicenter) mesajlı uyarı sistemi (İng. SMS warning system) meta veri (İng. metadata) metan gazı (İng. methane gas) meteorolojik afet (İng. meteorological disaster) mevzii imar planı (İng. partial urban development plan, local development plan) mezra (İng. small settlement attached to village) mikrobölgeleme (İng. microzonation)
mikrobölgeleme etüdü (İng. microzonation investigation) mikrobölgeleme haritası (İng. microzonation map) mikrodeprem (İng. micro earthquake) mikrotremor (İng. microtremors) mimarlık - mühendislik hizmetleri (İng. engineering-architectural services) MM deprem şiddet cetveli (İng. Modified Mercalli earthquake intensity scale) mobil mutfak (İng. mobile kitchen) mobil sağlık ünitesi (İng. mobile health unit) moloz (İng. debris) MSK deprem şiddet cetveli (İng. MSK earthquake intensity scale)
muafiyet (İng. exemption) muhtar tutanağı (İng. village headman report) mücavir alan (İng. municipal adjacent area) mücbir sebep (İng. unforeseable circumstance / act of god) müdahale (İng. response, intervention) mülteci (İng. refugee) mülteci merkezi (İng. refugee center) mülteci statüsünün belirlenmesi (İng. reefuge status determination) mültecilere yönelik uluslararası koruma (İng. International protection for refugees) mültecilerin görevi (İng. responsibility of refugees)