T Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü
T Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü tahliye (İng. evacuation) tahliye güzergâhı (İng. evacuation route) tahliye planı (İng. evacuation plan) tahmin (İng. forecast) talep ve taahhütname (İng. demand and commitment) tampon analizi (İng. buffer analysis) tarihsel deprem (İng. historical earthquake) tasman (İng. subsidence) taşınmaz (İng. real property) taşıyıcı olmayan sistem (İng. non structural system)
taşıyıcı sistem (İng. structural system) taşkın (İng. flood) taşkın alanı (İng. flooding area) taşkın alarm seviyesi (İng. flooding alarm level) taşkın ihbarı (İng. flood warning) taşkın kontrolü (İng. flood control) tatbikat (İng. drilling /exercise) tayfun (İng. typhoon, cyclone) tecrit (izolasyon) (İng. isolation) tehlike (İng. hazard)
tehlike analizi (İng. hazard analysis) tehlike değerlendirmesi (İng. hazard assessment) tehlike haritası (İng. hazard map) tehlikeli atık (İng. hazardous waste) tehlikeli madde ( İng. hazardous material) teknik altyapı (İng. technical infrastructure) teknik rapor (İng. technical report) teknik uygulama sorumlusu (TUS) (İng. responsible person for technical implementation/application) teknoloji kaynaklı afet (İng. technological disaster) teknolojik tehlike (İng. technological hazard)
tekrarlanma periyodu (İng. recurrence period) tektonik (İng. tectonic) tektonik deprem (İng. tectonic eartquake) telsiz çevrimi (İng. radio net) telsiz (İng. wireless sistem) temel (İng. foundation) teraslama (İng. terracing) terör saldırısı (İng. terrorist attack) tıbbi ilk yardım (İng. medical first aid) tıbbi jeoloji (İng. medical geology)
tipi (İng. blizzard) toksik (İng. toxic) toplu barınma (İng. collective settlement) toplu mezar (İng. mass grave) toplumda farkındalık yaratma (İng. community awareness creation) toplumsal olay (İng. social incident) toprak kayması (İng. landslide) toprak korunması (İng. soil conservation) tornado (İng. tornado) trafik kazası (İng. traffic accident)
trafo (İng. transformer/power distribution unit) travma (İng. trauma) travma sonrası gelişim (TSG) (İng. post-traumatic development) travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) (İng. post traumatic stress disorder) travmatik olay (İng. traumatic event) triyaj (İng. triage) tsunami (İng. tsunami) tsunami erken uyarı sistemi (İng. tsunami early warning system) tükenmişlik sendromu (İng. burnout syndrome) Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) (İng. Turkey National Response Plan)
Türkiye Kızılay Derneği (İng. The Turkish Red Crescent Society)