Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
açık borçlandırma (İng. open debit)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
açık borçlandırma (İng. open debit); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Etüt proje programında bulunan işlerin, etüt-proje işlemleri (yer seçimi, kamulaştırma, kadastro gibi) tamamlandıktan sonra yatırım programına alınıp inşaat yardımı yapılacak hak sahibi sayısını kesinleştirmek için afetzede kişi, kurum ve ailelere verilen miktarsız borçlandırma senedi.
Yorumlar
Kod: 31S7Z