Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
acil çağrı (İng. emergency eCall)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:14
acil çağrı (İng. emergency eCall); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Acil durumlarda, etkilenen veya etkilenenleri gören kişi ya da acil durum algılayıcı cihazlar tarafından, telefon, telsiz, kısa mesaj, otomatik mesaj, sosyal medya, internet ve diğer iletişim araçları ile acil çağrı merkezlerine yapılan başvuru.
Yorumlar
Kod: WTLZT