Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
acil durum hizmeti (İng. emergency service)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:14
acil durum hizmeti (İng. emergency service); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Acil durumlarda insanları ve onların mal ve mülklerini korumak üzere özel sorumlulukları olan kurum ve kuruluşlarca yerine getirilen hizmetler. Bu hizmetler arasında müdahale ekiplerince yapılan arama-kurtarma, acil tıbbi yardım, yangın, güvenlik, altyapı ve üstyapı hizmetleri ile rehabilitasyon hizmetleri sayılabilir.
Yorumlar
Kod: PMFTM