Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
acil durum (İng. emergency)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:14
acil durum (İng. emergency); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller. 5902 sayılı kanunda, “Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâli” olarak tanımlanmıştır.
Yorumlar
Kod: MJCPJ