Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
acil durum yöneticisi (İng. emergency manager)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:14
acil durum yöneticisi (İng. emergency manager); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Her düzeydeki acil duruma zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale etmek ve kendi sorumluluk alanı içinde gerekli planlamaları ve hazırlıkları yapmak, yaptırmak, imkân ve kaynakları geliştirmek ve müdahale faaliyetlerini yürütmekle görevli kişi.
Yorumlar
Kod: KHANH