Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
acil durum yönetimi (İng. emergency management)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:14
acil durum yönetimi (İng. emergency management); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak, etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan yönetim süreci. Sürekli olmayıp, acil durum olarak değerlendirilen bir olayın meydana gelmesi ile başlayarak, acil durumu gerektiren nedenler ortadan kalktığında sona eren bir yönetim şeklidir. Afet yönetiminin olaya müdahale ve kısa süreli iyileştirme faaliyetlerini kapsar. Etkin bir acil durum yönetimi; planlı, hazırlıklı ve koordineli olmayı ve olağan yönetimlerden farklı olarak olağan dışı imkân, kaynak ve yetkileri gerektirir.
Yorumlar
Kod: YWN3V