Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) (İng. Coordination Commission for Emergency Medical Services)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:14
Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) (İng. Coordination Commission for Emergency Medical Services); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Sorumluluk alanındaki hastane öncesi ve hastane hizmetleri arasındaki hizmet standartlarını belirlemek ve koordinasyonu sağlamak için oluşan çalışma gurubu. Afetlerde veya acil durumlarda bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait ambulans ve ekiplerin sevk ve idaresi, il ambulans servisi başhekimi tarafından yönetilir.
Yorumlar
Kod: VTKZS