Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
acil yardım ödeneği (İng. emergency fund)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
acil yardım ödeneği (İng. emergency fund); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet, acil durum ve korunma konularında hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarında yapılacak harcamaları karşılamak üzere özel hesaplara konulan ödenek.
Yorumlar
Kod: 52T81