Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
acil yardım planlaması (İng. emergency relief planning)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
acil yardım planlaması (İng. emergency relief planning); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Müdahale ekipleri arasında iş birliği ve ortak çalışmaların düzenlenmesini sağlamak amacıyla acil yardım planlarının hazırlanması, sürekli güncel tutulması ve geliştirilmesi; planda görev üstlenen kişi ve kuruluşların eğitim ve tatbikatlarla geliştirilmesini ve koordineli çalışmasını kapsayan olay yeri ekipleri ve olayın komuta merkezleri yönetiminin planlama süreci.
Yorumlar
Kod: 63U92