Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
acil yardım süresi (İng. emergency relief period)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
acil yardım süresi (İng. emergency relief period); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afetin meydana gelmesi ile başlayıp afetin sona ermesinden itibaren onbeş gün devam eden ve gerektiğinde AFAD tarafından uzatılabilen acil yardımlar ile bunlarla ilgili harcamaların yapıldığı süre.
Yorumlar
Kod: B81E8