Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet anketi (İng. disaster questionnaire, disaster survey)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet anketi (İng. disaster questionnaire, disaster survey); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet sonrasında sosyal, ekonomik, psikolojik ve sağlık ile ilgili etkilerin araştırılması, afetzede eğilim ve isteklerinin belirlenmesi ya da afet öncesindeki eğitim çalışmalarında kullanılmak amacıyla yapılan bilgi toplama ve değerlendirme faaliyeti.
Yorumlar
Kod: PNFTM