Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet bonosu (İng. catastroph bond)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet bonosu (İng. catastroph bond); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet riskinin menkul kıymetleştirilmesi ve tahvil ihracı yoluyla sermaye piyasalarına transferi.
Yorumlar
Kod: WTKZT