Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet çadırı (İng. disaster relief tent)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet çadırı (İng. disaster relief tent); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet ve acil durumdan etkilenenlerin kullanımı amacıyla olay yerine ilk anda gönderilen, farklı nitelik ve tipe sahip kısa süreli acil barınma malzemesi.
Yorumlar
Kod: RNFUM