Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet envanteri (İng. disaster inventory)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet envanteri (İng. disaster inventory); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet durumunda hizmet verecek kuruluşların elinde bulunan malzeme, kaynak ve imkânların stok durumunu yönetmesini sağlamaya yarayan demirbaş listesi. Bu terim aynı zamanda afetlerin yol açtığı zarar ve kayıpların listeleri için de kullanılmaktadır.
Yorumlar
Kod: KHANH