Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet etüt raporu (İng. disaster survey report)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet etüt raporu (İng. disaster survey report); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet etütleri sonucuna göre gerektiğinde alınabilecek önlemleri, afete maruz bölge sınırlarını, haritaları ve afetzede listelerini içeren teknik rapor.
Yorumlar
Kod: YWN3V