Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet istatistiği (İng. disaster statistics)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet istatistiği (İng. disaster statistics); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afetlere yol açabilecek olaylarla, afetlerin neden olduğu fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel zarar ve kayıplara ait bilgilerin, sistematik ve sürekli olarak toplanarak işlenmesi sonucunda elde edilen istatistiki verilerin tümü.
Yorumlar
Kod: LIBOI