Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet kanunu (İng. disaster law)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet kanunu (İng. disaster law); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afetler ile ilgili olarak farklı düzeylerdeki politika ve stratejiler, kurumsal yapılanmalar, görev, yetki ve sorumluluklar, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler, iş birliği ve koordinasyon esasları, kaynaklar, yükümlülükler gibi konuları düzenleyen kanun. 7269 sayılı Kanun.
Yorumlar
Kod: URJXR