Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet politikası (İng. disaster policy)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet politikası (İng. disaster policy); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Ülkeyi yöneten siyasi iradenin, afet risk ve zararlarının azaltılması konusundaki misyon (görev) ve vizyonunun (ülkü) ne olduğunu; hangi önlemleri almak için nasıl bir yol izleneceğini; merkezi ve yerel düzeylerde nasıl örgütlenileceğini; önceliklerinin neler olduğunu ve hangi kaynakların kullanacağını gösteren ve ulusal nitelikteki planların temelini oluşturan kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetlerin tümü.
Yorumlar
Kod: 3ZS6Z