Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet risk azaltma planı (İng. disaster risk reduction plan)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet risk azaltma planı (İng. disaster risk reduction plan); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Kurum ve kuruluşların, afet risklerinin azaltılması için gerekli hedef ve özel amaçlarının ve bunları başarmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadeli politika, strateji ve eylemlerinin uygulanması için temel oluşturan ve risk yönetimi ile idare edilen proje çalışmalarının planı.
Yorumlar
Kod: OMETL