Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet Risklerinin Azaltılması Ulusal Platformu (İng. national platform for disaster risk reduction)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
Afet Risklerinin Azaltılması Ulusal Platformu (İng. national platform for disaster risk reduction); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet ve acil durumlara ilişkin olarak ülke düzeyinde tehlikelerin önlenmesi, toplumun afetlere duyarlılığının artırılması, risk azaltma çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, risk azaltmanın her düzeyde plan, politika ve programlara entegrasyonu (uyumu) amacıyla ihtiyaçların belirlenmesine, uygulamaların izlenmesine ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak ve öneriler sunmak üzere oluşturulan, interdisipliner özellikte, kamu, özel sektör, akademik camia, medya gibi toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin yer aldığı çalışma grubu.
Yorumlar
Kod: GD5JC