Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet senaryosu (İng. disaster scenario)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet senaryosu (İng. disaster scenario); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi hâlinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışma. Senaryolarda olabildiğince gerçeğe yakın koşulların canlandırılması gerekir. Ancak afete müdahale planlarının yeterliliği için bazen en olumsuz sonuçlar doğurabilecek senaryolar da tercih edilebilir.
Yorumlar
Kod: 64V93