Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet seviye etki derecesi (İng. disaster impact level)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet seviye etki derecesi (İng. disaster impact level); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Türkiye Afet Müdahale Planı’nda tanımlanan afete müdahale seviyelerini ifade eder. S1, S2, S3, ve S4 olmak üzere dört seviye vardır. S1 yerel imkânların yeterli olduğu seviyedir. S2 destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulduğu, S3 ulusal desteğe ihtiyaç duyulduğu, S4 ise uluslararası destek ihtiyacı olduğunu anlamına gelir.
Yorumlar
Kod: NLDSK