Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet tehlike haritası (İng. disaster hazard map)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet tehlike haritası (İng. disaster hazard map); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Deprem, sel, çığ, heyelan, kuraklık, tıbbi jeolojik faktörler, tehlikeli maddeler, sanayi tesislerinden kaynaklanan tehlikeler gibi farklı türdeki doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olayların oluşum sıklığının ve hızının, etki süresi ve dönemlerinin, etki alanlarının, yaygınlık ve şiddet derecelerinin olabilirliğini ortaya koyan belirli ölçütlere göre hazırlanmış harita.
Yorumlar
Kod: TPHWO