Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü (İng. Disaster and Emergency Provincial Search and Rescue Team)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü (İng. Disaster and Emergency Provincial Search and Rescue Team); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
AFAD tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde kurulan afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğü. 5902 sayılı Kanunda yapılan son değişikliklere göre bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yapmaktadır. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi geçemez.
Yorumlar
Kod: DA3GA