Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet ve acil durum hizmeti (İng. disaster and emergency service)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet ve acil durum hizmeti (İng. disaster and emergency service); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet ve acil durum haberinin duyurulması, etki analizi, haberleşme, güvenlik, sağlık, trafik, arama-kurtarma, tahliye, yangınlar ve ikincil afetler, altyapı, ulaşım altyapısı, enerji, defin, barınma, beslenme, enkaz kaldırma, hasar tespit, zarar tespit, ayni ve nakdi bağış yönetimi, uluslararası destek ve iş birliği, satın alma, kiralama, el koyma, gıda, tarım ve hayvancılık, tehlikeli maddelerle ilgili dekontaminasyon, barındırma faaliyetleri ve psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin tümü.
Yorumlar
Kod: FD5JC