Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet ve acil durum yönetim merkezi (AADYM) (İng. disaster and emergency management centre)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet ve acil durum yönetim merkezi (AADYM) (İng. disaster and emergency management centre); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkez.Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine göre; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin yanı sıra, afet ve acil durumlara müdahalede ulusal düzeyde hizmet grubu sorumlusu olan Bakanlık, kurum ve kuruluşların; illerde ise Valilikler ve Valilerce gerekli görülmesi halinde ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde AADYM kurulur.
Yorumlar
Kod: DB3HA