Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (İng. Disaster and Emergency Management High Commission)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (İng. Disaster and Emergency Management High Commission); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
5902 sayılı Kanuna göre, afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme , Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su İşleri, Kalkınma, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlarından oluşan kurul. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilir. Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği üzerine toplanabilir. Kurulun sekretaryasını AFAD yürütür.
Yorumlar
Kod: OLDSK