Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afet yöneticisi (İng. disaster manager)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afet yöneticisi (İng. disaster manager); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Kurumların afetle ilgili çalışmalarında, özellikle zarar azaltma ve hazırlık konularında görev yapan idareci. İhtiyaç duyulduğunda acil durum yöneticisi olarak da görev yapabilen kişilerdir. Etkin bir afet yöneticisinin iyi eğitilmiş, bilgili ve deneyimli olması gereklidir.
Yorumlar
Kod: B8ZE7