Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afete dirençlilik (İng. disaster resilience)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afete dirençlilik (İng. disaster resilience); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Tehlikelere açık bir sistem, toplum veya topluluğun afet tehlikesine karşı dayanıklı olabilme, bununla baş edebilme, afetlerin etkisini kısa sürede gidererek iyileştirme kapasitesi. Başka bir ifade ile tehlikeli bir oluşumun etkilerini zamanında ve etkili olarak ön görme, tahmin etme, uyum sağlama, önleme, azaltma, baş edebilme ve iyileştirme yeteneği.
Yorumlar
Kod: NKDRK