Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afete hazırlık (İng. disaster preparedness)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afete hazırlık (İng. disaster preparedness); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afetlere zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edebilmek için afet öncesinde yapılması gereken planlama, eğitim, tatbikat, erken uyarı sistemlerinin kurulması, acil yardım malzeme stokları, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi faaliyetlerin sürekli ve sürdürülebilir olarak yürütüldüğü süreç. 5902 sayılı Kanunda hazırlık; “Afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyet” olarak tanımlanmaktadır.
Yorumlar
Kod: 2YR5Y