Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afete maruz bölge (İng. disaster-prone area)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afete maruz bölge (İng. disaster-prone area); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet etüt raporlarında, olmuş veya olması muhtemel afetlerden etkilendiği veya etkilenebileceği belirtilen, iyileştirme çalışmaları ile teknik ya da ekonomik olarak ıslah edilmesi mümkün olmayan, sınırları AFAD veya ilgili kurum teknik elemanlarınca tespit edilerek haritalanan, yapı ve/veya ikamet için yasaklanması Başbakanlık AFAD’ ın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan bölge.
Yorumlar
Kod: JG8MF