Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afete müdahale kapasitesi (İng. disaster response capacity)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afete müdahale kapasitesi (İng. disaster response capacity); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet müdahalesi için toplumda var olan imkân ve kaynakların tümü. Kişi, kurum ve kuruluşların zarar azaltma ve hazırlık evrelerindeki çalışmalarının etkinliğine bağlı olarak afete zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edebilmeleri ve acil yardım hizmetlerini yürütebilmeleri bu kapsamdadır.
Yorumlar
Kod: EB4HB