Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afetin büyüklüğü (İng. size of disaster)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afetin büyüklüğü (İng. size of disaster); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afetin yol açtığı ve afete bağlı nedenlerle oluşabilecek can kayıpları, yaralanma ve sakat kalmalar, yapı ve altyapı hasarları gibi fiziksel hasarlarla ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıpların tümü.
Yorumlar
Kod: DA3GA