Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
afetzede (İng. disaster victim)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
afetzede (İng. disaster victim); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afete uğramış, afetten etkilenmiş kişi. Olmuş ya da olması muhtemel afet ve acil durumlardan dolayı fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden zarara uğrayan veya uğraması muhtemel kişi. (7269 sayılı Kanun)
Yorumlar
Kod: ZXO4W