Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
agrega (İng. aggregate)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
agrega (İng. aggregate); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Doğal, yapay veya her iki cins yoğun mineral malzemenin genellikle 100 mm’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kırılmış veya kırılmamış tanelerinin bir yığını.
Yorumlar
Kod: SOHVO