Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
aktif fay (İng. active fault)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
aktif fay (İng. active fault); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Son on bin yıllık yakın geçmişte kırılmış olan ve gelecekte deprem üretme olasılığı olan fay. Üzerinde küçük depremler kaydedilen veya yıllık yer değiştirme hızı 1 mm’ den büyük ve gelecekte kırılarak depreme yol açma ihtimali bulunan faylar da aktif fay olarak değerlendirilmektedir.
Yorumlar
Kod: IF8LF