Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
altyapı tesisi (İng. infrastructure)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
altyapı tesisi (İng. infrastructure); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Bir yerleşim bölgesi ve sanayi kuruluşu için gerekli olan ulaşım, iletişim, elektrik, su, kanalizasyon, içme suyu şebekeleri ve bunların arıtma tesisleri gibi yapılarının tümü.
Yorumlar
Kod: EB3HB