Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
alüvyon İng. (İng. alluvium)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
alüvyon İng. (İng. alluvium); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Kayaçların aşınması ve bozulması sonucunda oluşarak su, rüzgâr gibi dış etkenlerle taşınıp çukurlarda veya düzlüklerde biriken kaya parçaları, çakıl, kum, kil, silt gibi birikinti katmanı.
Yorumlar
Kod: RNGUN