Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
arazi kullanım planlaması (İng. land-use planning)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
arazi kullanım planlaması (İng. land-use planning); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Yerleşmelerin genel arazi kullanım biçimleri, gelişme yön ve büyüklükleri, başlıca bölgeleme kararları, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunlukları ile yapılaşmanın genel özellikleri, ulaşım sistemi gibi konularda ilke ve kararları belirleyen planlama faaliyeti. Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için farklı tür ve ölçeklerde planlama kararları alınmadan önce, planlama yapılacak alanlardaki afet tehlikesi ve riskinin iyi bilinmesi ve arazi kullanım kararlarının, bu riskleri ortadan kaldıracak veya etkilerini azaltacak şekilde düzenlenmesi ana hedeftir.
Yorumlar
Kod: DA3GA