Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
arındırma (İng. decontamination)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
arındırma (İng. decontamination); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Kişi, araç, malzeme ve binalar ile alanlar üzerinde etki gösteren kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin etki seviyesinin en aza indirilmesi için yapılan temizleme işlemi.
Yorumlar
Kod: VSKYS