Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
artan konut (İng. residual residence)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
artan konut (İng. residual residence); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Yapılan veya yaptırılan binalarda; borçlanma, feragat ve hak sahipliği iptali ve proje gereği hak sahibi sayısından fazla yapılma gibi nedenlerle afetzedelere verilmeyen veya borçlandığı hâlde teslim alınmayan bina. (7269 sayılı Kanun)
Yorumlar
Kod: 52U82