Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
artçı deprem (İng. aftershock)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
artçı deprem (İng. aftershock); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Ana depremin ardından aynı bölgede meydana gelen daha küçük deprem. Önceleri yoğun olan artçı depremlerin sayısı zaman içinde gittikçe azalarak haftalar, aylar ve bazen de yıllarca devam edebilir.
Yorumlar
Kod: A7YD6